Over de VBR.
De VBR (Vlaamse Badminton Recreanten) werd opgericht ter promotie en ondersteuning van het recreatief badminton.

Ere-voorzitter en stichter van de VBR

Lucien Mollie

In 2015 werd een nieuw bestuur gekozen, werd de website aangepast en kreeg de VBR een facebook pagina. De VBR is er voor alle recreanten werd het nieuwe motto . Zephirin Gustaaf werd de ad-interim voorzitter en de vertegenwoordiger van de recreatieve spelers. voor de recreanten en de VBR. Ondertussen waren we in 2013 reeds aan onze 30ste algemene vergadering toe. In 2013 besloot Lucien de fakkel door te geven en werd hem het ere-voorzitterschap toegekend voor zijn inzet Tot 1994 was er nog een samenwerking tussen de WVBF en de niet aangesloten recreatieve clubs en bleef de  recreatie commissie bestaan binnen de WVBF. In 1994 werd beslist dat deze samenwerking niet meer verder kon en werd de huidige VBR opgericht .  Het bestaande bestuur werd behouden met Lucien Mollie als voorzitter en Gery Vercruysse als penningmeester. ontslag namen In 1990 werd binnen de NBL het recreantenstatuut afgeschaft dit had tot gevolg dat al de recreatieve clubs terug  en hun leden aansloten bij een omnisportfederatie . In 1984 werd binnen de NBL en de WVBF een speciaal statuut voor de recreatieve speler gecreƫerd.  Binnen de WVBF werd een recreanten commissie opgericht en Mollie Lucien werd tot voorzitter gekozen. De recreatieve badminton clubs lieten zich bepraten en sloten aan bij de NBL. - deelnemen is belangrijker dan winnen - geen klassement, iedere deelnemer bepaalt zelf zijn kunnen - deelname drempel zo laag mogelijk houden - de deelnemers spelen in poules In 1980 werden door enkele, pas gestarte recreatieve badminton clubs recreanten ontmoetingen ingericht op basis van onderstaande doelstellingen.
In Memoriam