Doel.
Promotie, ondersteuning en uitbouwen van het recreatieve badminton.
Clubs met recreatieve badminton spelers groeperen in de VBR
Steun aan opstartende clubs in Vlaanderen.
Onze Clubs en hun leden volledig vrij laten qua aansluiting bij een sportfederatie.
De VBR kent geen strenge reglementering of boeteprocedures.
Jaarlijks een algemene en kalender vergadering houden.
Opmaak van jaarlijkse VBR tornooikalender in overleg met de inrichters.
Opmaak en updaten van adressenbestand van onze clubs ten dienste van de inrichters. We bieden alle nieuwe clubs een jaar gratis lidmaatschap aan , zo geen verrasingen.

Samen staan we sterker.

Gezamelijk staan we sterker en kunnen we betere voorwaarden bekomen.
Voor slecht 25 euro per jaar en per club sluit u na dit gratis jaar bij de VBR aan.
Desgevallend bijsturing van de bestaande richtlijnen voor recreantenontmoetingen.
Alles wat op de algemene vergadering is overeengekomen is een advies, geen verplichting.
Door de samenwerking met FROS kunnen we een goedkope sportverzekering afsluiten.
Hebt u de mogelijkheid om 2 blanco aansluitingen te maken die mogelijke leden verzekerd.
Bieden we u een gratis eendagsverzekering aan voor de organisaties van uw club.
Is uw club in orde voor subsidietoelagen in uw stad of gemeente.
Indien je aan jeugdwerking doet komt uw club ook in aanmerking voor toelage uit het jeugdsportfonds.
Putten uit de ondervindingen, ervaringen en vrijblijvende inlichtingen verstrekken.