NIEUWS.CORONA
Beste clubverantwoordelijke,    Je hebt het nieuws vandaag misschien al zien binnenkomen maar vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen over naar code oranje. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op vraag van en in overleg met de sportsector.    Code oranje voor de sportsector betekent: Voor indoorsportactiviteiten: o Sportactiviteiten waar de 1,5m afstand niet ten allen tijde bewaard kan worden zijn tijdelijk verboden voor iedereen ouder dan 12 jaar. o Voor badminton betekent dit dat alleen enkelspel toegelaten is. o Voor kinderen tot 12 jaar blijven trainingen en competities met contact toegestaan.  o vanaf 12j+1dag alleen trainingen zonder contact.(enkelspel) o Indoor sportkampen mogen georganiseerd worden in groepen van maximaal 20 deelnemers (cfr. Beslissing jeugdsector). . Alle kleedkamers en douches sluiten, behalve in zwembaden. Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Er zijn op vraag van het beleid nog enkele kleine aanpassingen gedaan aan de kleurencodes zoals deze eind augustus verspreid werden. De aangepaste leidraad voor code oranje kan je alvast raadplegen op: https://www.fros.be/over-ons/corona   In de loop van de volgende dagen worden ook de protocollen en de Q&A op de site van Sport Vlaanderen aangepast: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/   Code oranje gaat in op woensdag 14 oktober en wordt opnieuw geëvalueerd na de herfstvakantie. We roepen iedereen op om de veiligheidsvoorschriften goed na te leven. Indien we er samen in slagen om de cijfers opnieuw naar beneden te krijgen, kunnen we opnieuw versoepelen.    Het is niet gemakkelijk om een stap terug te zetten maar we moeten er in blijven geloven. Enkel samen kunnen we het tij doen keren.    Bedankt voor jullie geduld, verantwoordelijkheidszin, moed en solidariteit.   Zorg goed voor jezelf en voor anderen.    Met sportieve groet,    FROS Multisport Vlaanderen  
  